eng
Matemaatilise statistika tugiteenistus
Füsioloogia labori tugiteenistus
Molekulaaranalüüside ühendlabori tugiteenistus

www.ut.ee » Peamenüü » TUGITEENISTUSED » Füsioloogia labori tugiteenistus
Print
Füsioloogia labori tugiteenistus
teksti autor: Peeter Hõrak 04.02.2011


Teenistuse eesmärgiks on ökofüsioloogilises uurimistöös vajalikke biokeemiliste, gasomeetriliste, termograafiliste, mikrobioloogiliste ja kolorimeetriliste meetodite rakendamine ja kättesaadavaks tegemine bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR uurijatele ning kraadiõppuritele. Teenistus sisaldab endas nii konsultatsioone kui ka analüüside läbiviimist laboris ning saadud andmete analüüsi. Füsioloogia ühendlabor koosneb kahest osast: 1) Loomafüsioloogia labor, mis asub Vanemuise 21 2. korrusel (ruumides 235, 231 ja 238), ning 2) Taimefüsioloogia labor, mis asub Vanemuise 21 3. korrusel. Ühendlabor pakub võimalusi nii loomsete kui taimsete organismide funktsioneerimise uurmiseks seotult nende elukeskonna ja selle muutustega.

Loomafüsioloogia labor võimaldab loomsete metaboliitide, ensüümide, hormoonide, antioksüdantide ja oksüdatiivse stressi markerite kvantitatiivset määramist spektrofotomeetriliselt, proovide ettevalmistamist HPLC analüüsiks, mikroobikultuuride kasvatamist, tahkete pindade värvuse spektofotomeetrilist (sh UV) mõõtmist jpm. Labori varustusse kuuluvad -80o sügavkülmik, laminaar, autoklaav, inkubaator-loksutid, magnetsegaja, sonikaator, tsentrifuugid (sh jahutusega), mikrotiiterplaatide pesur, pH-meeter puhverlahuste valmistamiseks, spektrofotomeetrid vedelike optilise tiheduse mõõtmiseks mikrotiiterplaadilt nähtavas valgusalas (Tecan Sunrise) ja tahkete pindade värvuse mõõtmiseks (Ocean Optics USB2000, DH2000 valgusallikaga). Universaalspektrofotomeeter Synergy M2 (BioTek) võimaldab mõõta mikrotiiterplaatidelt vedelike fluorestsentsi, luminestsentsi ja neelduvust nähtavas ning UV lainealas. Seadme automaatne reagentide dispenseerimise funktsioon võimaldab mõõta kiirete ensümaatiliste reaktsioonide kineetikat ühesekundliliste intervallidega. Labori arendamise logistilise külje ja töö praktilise korralduse eest vastutab labori tehnoloogiaspetsialist, Elin Sild (egaju@ut.ee; tel. 7375888, 5147060). Tehnoloogiaspetsialisti ülesandeks on ka üldnõustamine: vastavalt tellija soovidele aitab välja selgitada konkreetse analüüsi läbiviimiseks optimaalsed võimalused (laboris olemasoleva aparatuuri baasil vs analüüsi sisseostmine vs analüüsi läbiviimine mõnes muus laboris oma tööjõul vs analüüsi asendamine mõne muu funktsionaalselt relevantsega). Analüüside puhul, mida on võimalik läbi viia laboris olemasoleva tehnika baasil, viib tehnoloogiaspetsialist läbi väljaõppe ja juhendab tellijat üksikasjalikult kuni rahuldava lõpptulemuse saavutamiseni. Kraadiõppurite ja külalisteadlaste puhul eeldatakse, et nad viivad analüüsid läbi ise.

Taimefüsioloogia labor pakub võimalusi taimsete organismide funktsioneerimise uurmiseks seotult nende elukeskonna ja selle muutustega. Tehakse ka gasomeetrilisi, fluoromeetrilisi ja termograafilisi uuringuid. Soontaimedel on võimalik mõõta ksüleemivoolu kiirust ja erinevate taimeosade juhtivust nii veele kui erinevatele gaasidele. Organismides toimuvate funktsionaalsete muutuste sidumiseks struktuursete muutustega kasutatakse mikroskoopia meetodeid, sealhulgas nii nähtava kujutise kui fluorestsentsipildi analüüsi. Organismide gaasivahetuse (CO2, veeaur, NOx) mõõtmiseks on olemas erinevat tüüpi kambrid koos gaasianalüsaatoritega LI6262, Ciras-2 (koos fluorestsentsi mõõtmisega ja ilma), poromeetrid AP-4, lämmastikoksiidide analüsaator Ecophysics CLD88Y p, jmt. Termokaameraga Flir S65 on võimalik (kasutades mikro- ja teleobjektiive) kaardistada temperatuurierinevusi nii organismi osade kui terve koosluse tasemel. Kontaktisik Olaf Räim (olaf.raim@ut.ee; tel. 7376388).
Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti