Tartu Ülikool
1264888800


Matemaatilise statistika tugiteenistus
Alates 01.09.2009 on põhikohaga tippkeskuse FIBIR palgal professionaalne statistik Ants Kaasik, kelle töökohustuste hulka kuulub osalemine teadustöös, jooksva statistikaalase konsultatsiooni andmine tippkeskuse liikmetele ning lühikursuste läbiviimine aktuaalsetel teemadel.

Konsultatsiooni saamiseks võivad statistiku poole pöörduda tippkeskusesse kuuluvate sihtfinantseeritavate teemade põhitäitjad ja doktorandid, magistrandid pöörduvad läbi oma juhendajate. Pöördumised on teretulnud eelistatult e-maili aadressil ants.kaasik@ut.ee.

Abipalvete konkurentsi tekkimisel on pingerea määramise põhikriteeriumiks probleemi lahendamise olulisus teaduspublikatsiooni valmimise seisukohalt. Kui lahendatav probleem nõuab statistikult ühest töönädalast suuremat tööpanust, pole enam tegemist konsultatsiooni vaid teadusliku koostööga, mis vastavalt asjakohasele heale tavale peaks väljundi leidma ühispublikatsiooni näol.

Võimalike organisatoorsete probleemide lahendamisega tegeleb esimeses järjekorras FIBIR statistika tugiteenistuse eest vastutaja Toomas Tammaru, tammarut@ut.ee, teises järjekorras  FIBIR nõukogu.

Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee