eng

www.ut.ee » Peamenüü » TEADUSTEEMAD
Print
IUT 20-28

IUT 20-28 Arbuskulaarse mükoriisa roll taimekoosluste mustrite ning 
taimedevaheliste interaktsioonide kujundajana
(1.01.2014−31.12.2019).
Teema juht prof. Martin Zobel.
Arbuskulaar-mükoriissete (AM) seente mõju üle taimekoosluste mitmekesisusele 
ja koosseisule on palju arutatud, kuid nende seente tegeliku rolli kohta on siiski
vähe teada. Sümbiontsed seened edendavad taimede kasvu eksperimentides,
samuti mõjutavad eksperimentaalseid taimekooslusi, aga informatsioon looduslikest
ökosüsteemidest on napp. Käesolev uurimisprogramm käsitleb AM seene- ja
taimekoosluste kovariatsiooni, samuti ansamblireegleid seenekooslustes. Lisaks
uurime, kas ja kuidas vahendavad sümbiontsed seened taimedevahelisi interaktsioone.
Uurime neid mustreid ja protsesse piki kahte ökoloogilist gradienti – looduslik
produktiivsusgradient ning maakasutuse intensiivsuse gradient. Lisaks vaatleme
mükoriisa rolli rohumaa taimekoosluste taastamisel, seda nii kinnikasvanud kui
degradeeritud aladel. Projekt peab andma vastuse küsimusele, milline on AM seente
roll taimekoosluste struktueerijana. Usume, et see roll on tunduvalt suurem, kui seni
ette kujutatud.
ETIS


Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti