eng

www.ut.ee » Peamenüü » TEADUSTEEMAD
Print
IUT 20-29

IUT 20-29 Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitme-kesisus dünaamilistes taimekooslustes (1.01.2014−31.12.2019). Teema juht prof. Meelis Pärtel.

Elurikkus on seotud koosluste funktsioneerimise ja seeläbi ka inimeste elukeskkonna ja heaoluga. Mõistmaks elurikkuse dünaamikat ja sellega seotud protsesse, oleme loonud tumeda elurikkuse kontseptsiooni: tume elurikkus hõlmab regioonis leiduvaid kooslusetüübile iseloomulikke liike, mida aga vaadeldud elurikkuse hulgas ei ole. Antud projekti käigus uurime lisaks taksonoomisele ka fülogeneetilist, funktsionaalset ja geneetilist tumedat elurikkust, tuvastame tumedat elurikkust kirjeldavaid protsesse, loome tumeda elurikkuse mõõtmiseks sobivad meetodid ning looduskaitses ja võõrliikide leviku ennustamisel kasutatavad praktilised rakendused. Uurime tumeda elurikkuse dünaamikat seoses väljasuremisvõla ja sisserändeviibega. Meie uurimused keskenduvad ennekõike taimedele, kuid loodavad meetodid on rakendatavad kõikides ökosüsteemides üle erinevate taksonoomiliste rühmade. Projekti tulemusena suurendame seniseid arusaami elurikkuse käitumisest ja seda ohustavatest teguritest.

ETIS
Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti