Tartu Ülikool
1317675600


Tippkeskus ja selle koostööpartnerid meediakajastustes


Intervjuu Martin Zobeliga Kuku raadio saates "Kukkuv õun"  (02.10.2011)
Botaanikud avastasid tumeda elurikkuse (Roheline Värav, intervjuu Meelis Pärteliga, 25.03.2011)
Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus (Kuku raadio saade "Kukkuv õun" Martin Zobeli ja Asko Lõhmusega 12.07.2009)
Makroökoloogilised protsessid looduse mitmekesisuse mõjutajana (Kuku raadio saade "Kukkuv õun" Meelis Pärteliga 22.03.2009)
Tippkeskus innustab teadlasi taksoniüleselt mõtlema (Tartu Ülikooli ajakiri, märts 2009)
Nigulas alustas tööd märgalade seirekeskus (Postimees 02.02.2009)
Mitmekesisust on üha olulisem uurida (Eesti Loodus, intervjuu Martin Zobeliga, detsember 2008)

Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee