Tartu Ülikool
1317675600


Tippkeskuse FIBIR ürituste kroonika
Teabepäev "Teaduse tippkeskused Eestis" 4. oktoobril 2011

Teisipäeval, 4. oktoobril 2011 kell 11.00 toimus Tallinnas, Akadeemia majas teabepäev "Teaduse tippkeskused Eestis". Kava.

FIBIRi bioinformaatika infopäev 26. veebruaril 2010


Reedel, 26. veebruaril algusega kl 10.15 toimus Vanemuse 46 ruumis 301 bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR bioinformaatika-alane infopäev (toimumiskoht teatatakse täiendavalt): “New and forthcoming tools for the analyses of DNA sequences available over the web”. Osalema oodatakse kõiki, kes kasutavad geenijärjestusi ökoloogia, biogeograafia või taksonoomia alastes uurimistöödes. Infopäev peetakse inglise keeles.

FIBIRi teavituskoosolek 19. veebruaril 2010 


Reedel, 19. veebruaril 2010 algusega kell 14.15 toimus Ravila tn 14A Chemicumis aud. 1019 tippkeskuse teavituskoosolek, milles oodatakse osalema kõiki tippkeskuse kuue teadusteema täitjaid, eraldi lepingutega tippkeskuses töötajaid ning nende poolt juhendatavaid doktorante.

Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse avaseminar 12. jaanuaril 2009


Esmaspäeval, 12. jaanuaril 2010 algusega kell 14 toimus Tartus TÜ ajaloo muuseumi valges saalis (Lossi 25, Toomemägi) Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse avaseminar.


Seminari kava:

14.15 Rektori avasõnad

14.30 Ettekanded

Martin Zobel – Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus ja  tema programm

Meelis Pärtel  – Bioloogilise mitmekesisuse mustrid

Toomas Tammaru – Võrdlev meetod evolutsioonilises ökoloogias

Urmas Kõljalg – Elurikkuse informaatika

Asko Lõhmus –  Elurikkuse kaitse bioloogia

16.30 Sõnavõtud


12. jaanuaril 2009  toimunud tippkeskuse FIBIR avaseminari kajastusi:
Tippteadlased uurivad nähtamatut loodust (Marju Himma, Postimees)
Tartus avati elurikkuse tippkeskus (Toomas Jüriado, Uudistaja; MTÜ Loodusajakiri)
Tartu Ülikooli tippkeskus peab avaseminari (Universitas Tartuensis)
Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus korraldab avaseminari (Universitas Tartuensis)
Tippkeskuse avaseminari fotod  (Andres Tennus, Tartu Ülikool)


Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee