eng

www.ut.ee » Peamenüü » TEADUSTEEMAD
Print
IUT 34-8

IUT 34-8 Käitumise, signaaltunnuste ja immuunfunktsiooni individuaalse kovarieeru-mise mehhanismid ja funktsioon elutempo sündroomi kontekstis (1.1.2015−31.12.2020)

Teema juht: Teema juht prof. Peeter Hõrak. 

Elutempo sündroomi (Pace-of-Life-Syndrome) e ETSi hüpoteesi kohaselt on elukäiguomaduste (esmasigimise- ja eluiga, sigimiskordade ja järglaste arv, järglaste kasvukiirus ja kvaliteet) evolutsioon mehhaaniliselt ja funktsionaalselt integreeritud füsioloogiliste (ainevahetuskiirus, immuunfunktsioon) ja käitumistunnuste (isiksuseomadused) evolutsiooniga. Projekt rakendab uusimaid neurofüsioloogia, endokrinoloogia, immunoloogia, molekulaarbioloogia ja nanotehnoloogia meetodeid selgitamaks ETSi hüpoteesi rakendatavust populatsiooni tasandil. Peaeesmärkideks on (1) ETSi komponentide kovariatsiooni põhjustavate mehhanismide väljaselgitamine, (2) ETSi komponentide kombinatsioonidele rakenduvate valikusurvete mõõtmine ja (3) hüpoteesi laiendamine integreerimaks signaaltunnuseid ETSi komponentidega. Selgitatakse sisemiste ja väliste (pm arenguliste, geneetiliste, east ja haigustest sõltuvate) piirangute funktsionaalset tähtsust ning mõju ETSi väljakujunemisele erinevatel lindudel ja putukatel.

ETIS
Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti