eng

www.ut.ee » Peamenüü » TEADUSTEEMAD
Print
IUT 20-33

IUT 20-33 Võrdlevad uurimused evolutsioonilises putukaökoloogias: fülogeneesist rakendusliku populatsioonidünaamikani (1.01.2014−31.12.2019). Teema juht prof. Toomas Tammaru.

Uurimisprojekt integreerib sünergiliselt paljusid putukaliike hõlmavaid uuringuid fülogeneesi rekonstruktsioonist looduskaitsebioloogiani. Uurimuste tuumaks on kehasuuruse, kasvukiiruse ja värvuse evolutsiooniline ökoloogia. Lisaks arendatakse originaalset uudset lähenemist elukäigutunnuste ordineerimisele (tulu- ja varusigimise vastandus). Iga mainitud valdkonna raames testitakse mitmeid spetsiifilisi hüpoteese, valdavalt rakendatakse fülogeneesi otseselt arvestavaid võrdlevaid analüüse. Viimased toetuvad suuresti originaaluuringutele valitud putukarühmade fülogeneesist. Fülogeneetilis-võrdlevaid uuringuid putukatel on seni takistanud just fülogeneetiliste andmete vähesus, taotletav projekt on algava läbimurde eesliinil. Lähenemisviisi läbivaks elemendiks on tähelepanu pööramine piirangutele tuginevatele seletustele. Võrdlevad uurimused hõlmavad muuhulgas ka populatsioonidünaamika kontekstis olulisi tunnuseid, mis annab projektile rakendusliku mõõtme.

ETIS

Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti