eng

www.ut.ee » Peamenüü » TEADUSTEEMAD
Print
IUT 20-32

IUT20-32 Evolutsioonilised ja kaasaegsed protsessid imetajate ja nende patogeenide populatsioonides (1.01.2014−31.12.2019). Teema juht vanemteadur Urmas Saarma. 

Projekti eesmärgiks on välja töötada uusi lähenemisi ja meetodeid analüüsimaks ökoloogiliselt ja epidemioloogiliselt oluliste imetajate ning nende patogeenide populatsioone mõjutavaid evolutsioonilisi ja kaasaegseid protsesse. Tuvastamaks suurima mõjuga üldisi ja liigispetsiifilisi faktoreid, on plaanis analüüsida ajaloolisi, keskkonna-, geograafilisi ja inimmõjusid globaalsete ja lokaalsete populatsioonimustrite moodustumisel. Samuti on plaanis läbi viia riskianalüüs, ennustamaks ajalis-ruumilisi kontakte, mis võivad viia infektsioossete haiguste ülekandeni metsikutelt imetajatelt koduloomadele ja inimestele. Käesoleva projektil on lisaks fundamentaalteaduslikult originaalsete probleemide lahendamisele ka väga selged rakenduslikud keskkonna- ja tervisekaitselised eesmärgid, mis on olulised nii kohalikus kui rahvusvahelises kontekstis - projekti tulemuste põhjal tehakse ettepanekud kaitse- ja ohjamiskavade ning tervisekaitsega seotud arengustrateegiate koostamiseks.

ETIS

Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti