Tartu Ülikool
1431378000


IUT 34-7

IUT 34-7 Uudsed ökosüsteemid ja ökoloogiline taastamine säästva looduskasutuse kontekstis (1.1.2015−31.12.2020). Teema juht vanemteadur Asko Lõhmus.

Projekt käsitleb ökoloogiliste koosluste fundamentaalset reorganiseerumist looduskasutuse tingimustes, selle tagajärgi ja rakenduslikke järeldusi erinevates ruumi- ja ajaskaalades. Me arendame uudsete ökosüsteemide dünaamika käsitlust ja testime seda ka looduses, põhirõhuga pärismaise liigifondi ümberkorraldumisele eri troofilistel tasemetel. Täpsemalt kirjeldame uudsete ökosüsteemide teket (võrdlevad uuringud), püsivust (ökosüsteemieksperimendis), pikaajalist arengusuunda (kordusmõõtmised) ja biootilisi regulatsioonimehhanisme (populatsioonieksperimendid). Rakenduslikus plaanis arendame meetodeid uudsete ökosüsteemide keskkonnaväärtuste hindamiseks ja edendamiseks. See võimaldaks tõsta loodushoiu kuluefektiivsust üha inimmõjulisemates maastikes, optimeerides kulutusi leebematele taastamis- ja looduskaitsevõtetele suurtel majandatavatel aladel ning rangematele, aga kulukatele võtetele kaitsealadel.

ETIS

Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee