Tartu Ülikool
1229032800


Looduskaitsebioloogia

Juht Asko Lõhmus

Võtmeküsimusel, kuidas bioloogilist mitmekesisust saab arvestada majandusliku arengu mudelites, ei ole siiani rahuldavat vastust. Meile on selge, et inimmõjule on väga suure erinevusega biootilisi vastuseid , kuid praegu puudub raamistik selleks, et tõlkida nende erinevuste mõistmine keelde, millele saaks toetuda lihtsad otsused keskkonnamõju üle. Tippkeskuse FIBIR liikmed on lähiajaloos osalenud paljudes keskkonna- ja looduskaitsestrateegiate ja –probleemide arutamisel Eestis. Samuti on neil kogemus elurikkuse seire vallas erinevates maakasutuse tingimustes. Me soovime ühendada erinevaid elustikurühmi uurivate tippkeskuse uurimisrühmade kompetentsi, et arendadada bioloogilise mitmekesisuse seire ja säästva majandamise üldisi tegevuspõhimõtteid.

Looduskaitsebioloogia töörühma koduleht: http://www.ut.ee/lkb/Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee