eng
Bioloogilise mitmekesisuse makroökoloogia
Fülogeneetiline võrdlev ökoloogia
Koevolutsioon: ökoloogilised interaktsioonid ja bioloogiline mitmekesisus
Looduskaitsebioloogia

www.ut.ee » Peamenüü » TEGEVUSED » Looduskaitsebioloogia
Print
Looduskaitsebioloogia

Juht Asko Lõhmus

Võtmeküsimusel, kuidas bioloogilist mitmekesisust saab arvestada majandusliku arengu mudelites, ei ole siiani rahuldavat vastust. Meile on selge, et inimmõjule on väga suure erinevusega biootilisi vastuseid , kuid praegu puudub raamistik selleks, et tõlkida nende erinevuste mõistmine keelde, millele saaks toetuda lihtsad otsused keskkonnamõju üle. Tippkeskuse FIBIR liikmed on lähiajaloos osalenud paljudes keskkonna- ja looduskaitsestrateegiate ja –probleemide arutamisel Eestis. Samuti on neil kogemus elurikkuse seire vallas erinevates maakasutuse tingimustes. Me soovime ühendada erinevaid elustikurühmi uurivate tippkeskuse uurimisrühmade kompetentsi, et arendadada bioloogilise mitmekesisuse seire ja säästva majandamise üldisi tegevuspõhimõtteid.

Looduskaitsebioloogia töörühma koduleht: http://www.ut.ee/lkb/


Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti