eng
Bioloogilise mitmekesisuse makroökoloogia
Fülogeneetiline võrdlev ökoloogia
Koevolutsioon: ökoloogilised interaktsioonid ja bioloogiline mitmekesisus
Looduskaitsebioloogia

www.ut.ee » Peamenüü » TEGEVUSED » Koevolutsioon: ökoloogilised interaktsioonid ja bioloogiline mitmekesisus
Print
Koevolutsioon, ökoloogilised interaktsioonid ja bioloogiline mitmekesisus

Juht Raivo Mänd

Mutualism ja parasitism on olulised liikumapanevad jõud, mis mõjutavad elukäigutunnuseid ja levikumustreid taimedel, loomadel ja mikroobidel, samuti aga ka liigiteket. Mitmekesisuse mustrite kovariatsiooni omavahel ökoloogilistes suhetes olevatel taksonirühmadel on vähe uuritud. Alles hiljuti on molekulaarsete meetodite kasutuselevõtt võimaldanud teha palju uusi avastusi ning see on võimaldanud mitmete interaktsioonide alusuuringuid, mida ei saa manipuleerida tingimustes, kus puuduvad teiste organismide rakud. Soovime uurida ökoloogiliselt seotud organismide bioloogilise mitmekesisuse mustreid, keskendudes selgroogse-parasiidi  ning taime ja sümbiontse seene suhetele. Samuti uurime taimede mitmekesisuse mustrite seost valdava mükoriisse sümbioosi tüübiga (ektomükoriisa, arbuskulaarne mükoriisa ja erikoidne mükoriisa) ökosüsteemides. Käsitleme parasitismi ja sümbioosi kui ühtse ökoloogilise kontiinumi omavahel dünaamilises tasakaalus olevaid aspekte. Püüdleme kontseptuaalse ja terminoloogilise ühtsuse poole nende nähtuste käsitlemisel.

Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti