Tartu Ülikool
1229032800


Fülogeneetiline võrdlev ökoloogia

Juht Toomas Tammaru

Evolutsiooniline ökoloogia on seni toetunud valdavalt mudelsüsteemidele, mis sobib paremini eksperimentaalseks tööks. Viimastel aastakümnetel on siiski kiiresti arenenud ka võrdlev fülogeneetiline meetod, mis toetub evolutsiooniliste muutuste kindlakstegemisele fülogeneesipuus ning erinevate tunnuste muutumise sarnasuse otsimisele.
Me soovime seostada fülogeneetilise võrdleva ökoloogia ja eksperimentaalse elukäigu-uurimise ökoloogia, et aru saada kohastumuste ja piirangute rollidest ning evolutsiooni ja ökosüsteemi toimimise seostest. 


Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee