Tartu Ülikool
1229032800


Bioloogilise mitmekesisuse makroökoloogia

Juht Meelis Pärtel

Kaasaegne teooria tavatseb bioloogilise mitmekesisuse mustreid selgitada
lokaalsete tegurite abil (keskkonna mõjud, biootilised suhted organismide
vahel). Samal ajal toimub just hetkel paradigma nihe: leitakse, et varasem
evolutsiooniline pärand võib olla nende mustrite peamine kujundaja.
Soovime uurida bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonnaparameetrite seoseid
mitmetes erinevates elupaikades ja maailma regioonides, et kindlaks teha
evolutsioonilise ajaloo roll elurikkuse mustrite kujunemisel. Eelkõige
uurime me mitmekesisuse seaduspärasusi elupaiga produktiivsuse ning
erinevate mullaparameetrite telgedel.

Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee