Tartu Ülikool
1300053600


Eesmärgid
Haridus- ja teavitustegevus hõlmab koostööd paljude sihtgruppidega: haridusasutuste, riiklike looduskaitseasutuste ning loodushoiuga tegelevate vabaühendustega ning otsustuskogudega riigi ja omavalitsuste tasandil. Koostöös Tartu Ülikooli loodusmuuseumiga loome huvitatud koolide jaoks võimalused tulla uudistama teadlaste tegemisi ning  koostöös ülikooliväliste koostööpartneritega arendame välja Eesti koole ja maapiirkondi hõlmava loodushariduse võrgustiku, et äratada noortes huvi loodusteaduste vastu. Toetame õpilasteadurite juhendamist ja õpilaskonverentside korraldamist ning emakeelse teaduse ja hariduse edendamist, luues töögrupi eestikeelse ökoloogia ja looduskaitselase terminoloogia arendamiseks. Samuti avaldame eestikeelseid teabematerjale nii trükis kui Internetis.
Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee