Tartu Ülikool
1431378000


Teadusteemad
Tippkeskus koondab seitset uurimisrühma, kes tegelevad järgmiste teadusteemadega:

IUT 34-7 Uudsed ökosüsteemid ja ökoloogiline taastamine säästva looduskasutuse kontekstis

IUT 20-30 Suured andmemahud - uurimus seeneliikidest ja nende interaktsioonidest

IUT 20-32 Evolutsioonilised ja kaasaegsed protsessid imetajate ja nende patogeenide populatsioonides

IUT 20-33 Võrdlevad uurimused evolutsioonilises putukaökoloogias: fülogeneesist rakendusliku populatsioonidünaamikani 

IUT 34-8 Käitumise, signaaltunnuste ja immuunfunktsiooni individuaalse kovarieeru-mise mehhanismid ja funktsioon elutempo sündroomi kontekstis

IUT 20-28 Arbuskulaarse mükoriisa roll taimekoosluste mustrite ning taimedevaheliste interaktsioonide kujundajana

IUT 20-29 Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitme-kesisus dünaamilistes taimekooslustesTartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee