eng

www.ut.ee » Peamenüü » TEADUSTEEMAD
Print
Teadusteemad

Tippkeskus koondab seitset uurimisrühma, kes tegelevad järgmiste teadusteemadega:

IUT 34-7 Uudsed ökosüsteemid ja ökoloogiline taastamine säästva looduskasutuse kontekstis

IUT 20-30 Suured andmemahud - uurimus seeneliikidest ja nende interaktsioonidest

IUT 20-32 Evolutsioonilised ja kaasaegsed protsessid imetajate ja nende patogeenide populatsioonides

IUT 20-33 Võrdlevad uurimused evolutsioonilises putukaökoloogias: fülogeneesist rakendusliku populatsioonidünaamikani 

IUT 34-8 Käitumise, signaaltunnuste ja immuunfunktsiooni individuaalse kovarieeru-mise mehhanismid ja funktsioon elutempo sündroomi kontekstis

IUT 20-28 Arbuskulaarse mükoriisa roll taimekoosluste mustrite ning taimedevaheliste interaktsioonide kujundajana

IUT 20-29 Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitme-kesisus dünaamilistes taimekooslustes


Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti