Tartu Ülikool
1228946400


Juhtimine

Tippkeskuse igapäevaseid otsuseid teeb juhtkond, keda nõustab tippkeskuse nõukogu.

Tippkeskuse juhtkond

Juhataja: Martin Zobel, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna professor martin.zobel@ut.ee
Tegevjuht: Edgar Karofeld, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna vanemteadur edgar.karofeld@ut.ee
Sekretär:  Maarika Mäesalu, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna referent maarika.maesalu@ut.ee

Tippkeskuse nõukogu

Esimees:
Martin Zobel, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna taime-ökoloogia professor, tippkeskuse juhataja martin.zobel@ut.ee
Liikmed:
Peeter Hõrak,  TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi zooloogia osakonna loomade füsioloogilise ökoloogia professor (0.5), evolutsioonilise loomaökoloogia vanemteadur peeter.horak@ut.ee
Edgar Karofeld, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna rakendusökoloogia vanemteadur, tippkeskuse tegevjuht edgar.karofeld@ut.ee
Urmas Kõljalg, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna mükoloogia õppetooli juhataja, mükoloogia professor urmas.koljalg@ut.ee
Asko Lõhmus, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi zooloogia osakonna looduskaitsebioloogia vanemteadur asko.lohmus@ut.ee
Maarika Mäesalu, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna referent, tippkeskuse sekretärmaarika.maesalu@ut.ee
Raivo Mänd, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi zooloogia osakonna ja loomaökoloogia õppetooli juhataja, loomaökoloogia professor raivo.mand@ut.ee
Meelis Pärtel, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna botaanika õppetooli juhataja, botaanika professor meelis.partel@ut.ee
Kristjan Zobel, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna ja taime-ökoloogia õppetooli juhataja, taimede evolutsioonilise ökoloogia professor kristjan.zobel@ut.ee
Toomas Tammaru, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi zooloogia osakonna zooloogia õppetooli juhataja, erizooloogia professor toomas.tammaru@ut.ee
Tiit Teder, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi zooloogia osakonna zooloogia vanemteadur tiit.teder@ut.ee


Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee