eng

www.ut.ee » Peamenüü » TUTVUSTUS
Print
Tutvustus

Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR (Frontiers in Biodiversity Research) eesmärgiks on uurida, miks erineva ajaloo ja inimmõjuga ökosüsteemide elurikkus varieerub. FIBIR ühendab kuut sihtfinantseerimise teemat täitvat uurimisrühma, mida juhivad Martin Zobel, Meelis Pärtel, Urmas Kõljalg, Toomas Tammaru, Raivo Mänd ja Asko Lõhmus.

Tippkeskuse uurijaid huvitavad mitmed seni vastuseta küsimused.
Maailmas on ökosüsteeme, mille elurikkus erineb kümneid ja isegi sadu kordi - miks see nii on? Miks isegi nii väikesel territooriumil nagu Eesti erineb ökosüsteemide elurikkus mitmeid kordi? Mil määral on siin mängus loodus, mil määral inimmõju? Üha tähtsamaks muutuvad ka kliimamuutuste mõju prognoosivad uuringud.  Teadusele uusi seoseid kirjeldavate alusuuringute kõrval on nendel uuringutel ka rakenduslik väljund: soovitused ökosüsteemide kaitseks ja majandamiseks. Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse tegevuse üheks võtmesõnaks on koostöö ning teiseks haridus- ja teavitustegevus.

Koostöö
Kui seni peeti molekulaarbioloogiat ja ökoloogiat üksteisest kaugel asuvateks teadusharudeks, siis tippkeskuse tegecvs põhineb paljuski kaasaegsete molekulaarsete meetodite rakendamisel elurikkuse uurimiseks. Andmekogumine baseerub juba praegu laialdasel rahvusvahelisel koostööl ning see trend süveneb. Koostöös erasektoriga loodame astuda sammu lähemale efektiivsete keskkonnaindikaatorite väljatöötamisele. 

Powered by AutomatWeb™ - Culture in Database Muuda dokumenti