Tartu Ülikool
1327058368


Kõrge hinnang FIBIR-i tegevusele

2011. a hilissügisel viis SA Archimedes koos väliekspertidega läbi teaduse tippkeskuste vahehindamise. Esitatud aruannete põhjal hinnati tippkeskuste senist tegevust, püstitatud eesmärkide täitmist, tegevuskava perioodi lõpuni ning finantsaruannet. Hindamisel keskenduti eraldi kolmele kriteeriumile: 1. Teadustöö olulisemad tulemused, 2. Tippkeskuse töö koordineerimine, juhtimine ning koostöö teiste osapooltega, ja 3. Tippkeskuse sotsiaalmajanduslik mõju.

Tippkeskus FIBIR sai nii kõikide kriteeriumide osas kui ka kokkuvõttena hinnanguks „väljapaistev tase” ning tegevust rahastatakse perioodi lõpuni. Hinnangus teadustööle on muu hulgas märgitud: „Välishindajate üksmeelne otsus on, et keskus väärib kõrgeimat hinnangut ning oma kvaliteedilt võiks ta konkureerida ükskõik millise Euroopa või maailma vastava keskusega”.

Vt. koondhinnangutTartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
Eesti
Info: +(372 7) 375 100
Faks: +(372 7) 375 440
E-post: proffice@ut.ee
WWW: http://www.ut.ee